พ่อพันธุ์ดีมีผลงานดีจ่ายลูกเก่งมีผลงาน กับไก่ชนพม่าที่เราเท่านั้น

    แม่ไก่ชนที่จ่ายลูกดีส่วนมากก็จะมาจากเหล่ากอที่ดีด้วย  แต่แม่ไก่ที่เหล่ากอไม่ดังก็สามารถจ่ายลูกดีก็มีเช่นกัน  และก็มีแม่ไก่อีกแบบหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นแม่ไก่พิเศษ  ถ้าหากว่าใครมีไว้ในครอบครองก็ให้รักษาไว้ให้ดี  เพราะเขาเปรียบเสมือนเพชรเม็ดงามแห่งการเพาะพันธุ์ไก่ชนเลยก็ว่าได้

    แม่ไก่พิเศษที่เปรียบเสมือนเพชรเม็ดงามที่ว่านี้  คือ  แม่ไก่ที่เดือยและแม่ไก่ที่ขันเหมือนไก่ชนตัวผู้  นั่นก็เพราะว่าแม่ไก่ที่มีสองลักษณะนี้จะเป็นแม่ไก่ที่จ่ายลูกได้ดีมาก  ลูกออกมาจะมีความเก่งสูงและใช้งานได้กันทุกคอก  แม่ไก่ที่มีเดือย  หรือแม่ไก่ที่ขันเหมือนกับไก่ตัวผู้  หรือมีทั้งสองอย่างในตัวเดียวนั้นมีอยู่จริงแต่อาจจะพบได้น้อย  แม่ไก่ที่มีลักษณะเช่นนี้สามารถนำไปทำแม่พันธุ์ได้  และเขาจะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีมากๆด้วย  เขาจะเป็นแม่ไก่ที่ส่งต่อพันธุกรรมที่ดีมากเมื่อเทียบกับแม่ไก่ทั่วไปที่ไม่มีเดือย 

    สาเหตุที่เขาจ่ายลูกดีกว่าแม่ไก่ชนทั่วไปก็อาจจะเกิดจากการจับคู่โครโมโซมที่ดีของแม่ไก่  หรืออาจจะมีความพิเศษอย่างอื่นอีกที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้  แต่สิ่งที่เรารับรู้ได้สัมผัสได้จากแม่ไก่ที่มีเดือยด้วยและขันได้ด้วย  คือ  เขาจ่ายลูกดีมาก  ลูกที่ออกมาจะเก่งมาก  จ่ายลูกดีทุกชุดทุกคอก  ไม่ว่าจะเข้ากับพ่อไหน  อัตราได้ไก่เก่งในแต่ละคอกนั้นมีสูง  แต่คำว่าอัตราสูงก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งกันทุกตัว  แต่จะมีตัวเก่งในทุกคอกแน่นอน  นั่นจึงเป็นความพิเศษของแม่ไก่ที่มีเดือย

    ถ้าหากว่าที่เล้าของใครมีแม่ไก่ที่มีเดือยก็อย่าคิดว่าเขาเป็นของแปลกและไม่น่าเก็บไว้  แต่ความแปลกที่เราเห็นนั้นมันคือความพิเศษที่น่าเก็บไว้ที่สุด  ยิ่งถ้าเขามาจากสายพันธุ์ที่ดีแล้วด้วยรับรองว่าท่านมีของล้ำค่าอยู่ในมืออย่างแน่นอน  มีสายพันธุ์ที่ดีแล้วยังมีแม่จ่ายลูกเก่งอีกถือเป็นความโชคดีของท่านอีกด้วย  แต่ไม่ใช่ว่าแม่ไก่ทั่วไปจะจ่ายลูกไม่เก่ง  แม่ไก่ที่ไม่มีเดือยหรือขันเหมือนตัวผู้ไม่เป็นจ่ายลูกเก่งๆก็มีมากมาย  แต่ก็ต้องดูที่เหล่ากอของเขาด้วย  ถ้าเขามากเหล่ากอมาจากสายเลือดที่ดีเขาก็ย่อมเหมือนกับเหล่าสายเลือดของเขาแน่นอน

    แม่ไก่ชนที่มีเดือย  หรือแม่ไก่ที่ขันเหมือนตัวผู้นั้น  ถือเป็นลักษณะพิเศษของแม่ไก่ที่พบเจอได้ยาก  หากใครมีอยู่ก็ควรเก็บรักษาไว้ให้ดี  อย่าคิดว่าแปลกแล้วคัดทิ้งไป  เพราะเขาจะสามารถสร้างสิ่งที่ดีให้การพัฒนาของเราสำเร็จได้

 

กลุ่มไก่ชน มั่งมี ฟาร์ม 🐔

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาไก่ชนกับเรา, คลิกเข้ากลุ่มเราได้เลย.