ใครมีอยู่เก็บไว้ให้ดี แม่ไก่พิเศษ มีไว้เหมือนมีเพชรเม็ดงาม

พ่อพันธุ์ดีมีผลงานดีจ่ายลูกเก่งมีผลงาน กับไก่ชนพม่าที่เราเท่านั้น     แม่ไก่ชนที่จ่ายลูกดีส่วนมากก็จะมาจากเหล่ากอที่ดีด้วย  แต่แม่ไก่ที่เหล่ากอไม่ดังก็สามารถจ่ายลูกดีก็มีเช่นกัน  และก็มีแม่ไก่อีกแบบหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นแม่ไก่พิเศษ  ถ้าหากว่าใครมีไว้ในครอบครองก็ให้รักษาไว้ให้ดี  เพราะเขาเปรียบเสมือนเพชรเม็ดงามแห่งการเพาะพันธุ์ไก่ชนเลยก็ว่าได้     แม่ไก่พิเศษที่เปรียบเสมือนเพชรเม็ดงามที่ว่านี้  คือ  แม่ไก่ที่เดือยและแม่ไก่ที่ขันเหมือนไก่ชนตัวผู้  นั่นก็เพราะว่าแม่ไก่ที่มีสองลักษณะนี้จะเป็นแม่ไก่ที่จ่ายลูกได้ดีมาก  ลูกออกมาจะมีความเก่งสูงและใช้งานได้กันทุกคอก  แม่ไก่ที่มีเดือย  หรือแม่ไก่ที่ขันเหมือนกับไก่ตัวผู้  หรือมีทั้งสองอย่างในตัวเดียวนั้นมีอยู่จริงแต่อาจจะพบได้น้อย  แม่ไก่ที่มีลักษณะเช่นนี้สามารถนำไปทำแม่พันธุ์ได้  และเขาจะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีมากๆด้วย  เขาจะเป็นแม่ไก่ที่ส่งต่อพันธุกรรมที่ดีมากเมื่อเทียบกับแม่ไก่ทั่วไปที่ไม่มีเดือย      สาเหตุที่เขาจ่ายลูกดีกว่าแม่ไก่ชนทั่วไปก็อาจจะเกิดจากการจับคู่โครโมโซมที่ดีของแม่ไก่ …

กลุ่มไก่ชน มั่งมี ฟาร์ม 🐔

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาไก่ชนกับเรา, คลิกเข้ากลุ่มเราได้เลย.