แยกลูกไก่มาอนุบาลเองทำอย่างไรให้รอดเยอะที่สุด

แข้งหน้าจัด ตีแม่น ต้องไก่ชนพม่าที่เราเท่านั้น     การเพาะลูกไก่ชนจะใช้วิธีตามธรรมชาติให้แม่ไก่ดูแลเอง  หรืออาจจะให้คนเป็นผู้ดูแลก็ได้  หลังจากที่แม่ไก่ไข่ออกมาแล้วจะให้แม่ไก่เขาได้เลี้ยงฟักไข่เองได้เลี้ยงดูลูกไก่เอง  แบบนี้ก็เป็นวิธีธรรมชาติ  แต่ในบางครั้งที่ไข่เขาออกมาไม่พร้อมกันทำให้ไข่แต่ละใบก็จะฟักออกมาไม่พร้อมกัน  บางทีกว่าแม่ไข่จะฟักไข่ครบทุกใบลูกไก่ตัวที่ฟักออกมาก่อนบางทีอาจจะโดนแม่ไก่ทับตายไปก่อนก็ได้  จึงจำเป็นต้องใช้วิธีให้คนเป็นผู้ดูแลเพื่อป้องกันการสูญเสีย  เมื่อแยกลูกไก่ออกมาจากแม่ต้องทำอย่างไรให้ลูกไก่รอดมากที่สุด         ในการอนุบาลลูกไก่ชนสิ่งสำคัญคือความอบอุ่น  จำเป็นต้องมีตู้อนุบาลและหลอดไฟที่ใช้ให้ความอบอุ่น  โดยหลอดไฟที่เหมาะกับการให้ความอบอุ่นแก่ลูกไก่ควรจะมีกำลังอยู่ที่ประมาณ  60  วัตต์  หรือใช้กำลังไฟที่เหมาะกับขนาดตู้หรือกรงอนุบาล  ให้มีความอุ่นที่พอดี  ไม่ร้อนจนเกินไป …

กลุ่มไก่ชน มั่งมี ฟาร์ม 🐔

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาไก่ชนกับเรา, คลิกเข้ากลุ่มเราได้เลย.