เปรียบไก่อย่างไรให้เสียเปรียบน้อยมีโอกาสชนะมากที่สุด

เบอร์แข้งดีตีหนัก ขยันตี คมต้องไก่ชนพม่าที่นี่เท่านั้น     ไก่ชนที่ทุกคนเลี้ยงเพื่อออกสู่สนามนั้นย่อมเป็นไก่ที่เก่งกันทุกตัว  เพราะถ้าไม่เก่งคงไม่มีใครที่จะกล้านำออกไปหาคู่แข่งแน่นอน  แล้วเมื่อมีแต่ตัวเก่งๆแน่นอนว่าต้องไม่มีใครยอมใคร  ดังนั้นเวลาเปรียบไก่เราจึงต้องดูว่าเรามีข้อเสียเปรียบคู่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่า  เพราะถ้าหากว่าเรามีข้อที่เสียเปรียบฝ่ายตรงข้ามมันก็จะยากที่จะล้มเขาลงได้  ในการเปรียบไก่นั้นคนเปรียบจะต้องดูให้ดีดูให้เป็น  โดยมีจุดให้ดูกันดังนี้     ความสูงของไก่  ให้เปรียบเทียบดูว่าใครสูงกว่ากัน  ไล่ขึ้นมาตั้งแต่ข้อเท้าถึงเข่า  น่อง  ไหล่  คอไม่รวมหัว  ใครที่มีความสูงกว่าส่วนมากแล้วมักจะได้เปรียบ     ความกว้างของไก่  ให้เปรียบเทียบดูว่าแผ่นหลังใครกว้างกว่า …