แผลดี ตีคม โครงสร้างดี กับไก่ชนพม่าสายพันธุ์ดี ต้องที่นี่

   หงอนไก่เป็นส่วนสำคัญของไก่ที่มีไว้แสดงความโดดเด่นของเพศ  และหงอนยังมีไว้เป็นเครื่องป้องกันการกระทบกระเทือนของหัวและกะโหลก  และทำให้ไก่สวยงาม  โดยหงอนไก่ก็จะแบ่งออกเป็น  5  ประเภท  คือ

  • หงอนจักร  หรือหงอนกรงจักร  หรือหงอนแจ้ ลักษณะเป็นหงอนใหญ่บนหัวปลายหงอนหยักเป็นรูปกรงจักรเหมือนหงอนไก่แจ้หรือไก่ตะเพา  แบ่งเป็นแจ้สามจักร  สี่จักร  หกจักร  เจ็ดจักร  ทั้งแบบมีเหนียงและแบบไม่มีเหนียง  ทั้งจักรเล็ก  จักรใหญ่  ไก่หงอนแจ้หรือหงอนจักรไม่เป็นที่นิยมในคนเลี้ยงไก่ชนเพราะจะถูกจิกได้ง่าย  และถือว่าเป็นหงอนที่ไม่งาม
  • หงอนดอกไม้  หรือหงอนกุหลาบ มีลักษณะแบบดอกหงอนไก่  ดอกกุหลาบ  ดอกชบา  ดอกผีเสื้อ  จึงมีชื่อเรียกหงอนตามชื่อดอกไม้เช่น  หงอนกุหลาบ  หงอนชบา  หงอนผีเสื้อ  หงอนหงอนไก่  ไก่หงอนดอกไม้ไม่เป็นที่นิยมเหมือนไก่ชนหงอนจักร  เพราะจะถูกจิกได้ง่ายและไม่งามด้วย

  • หงอนเบ้  หรือหงอนหัวมัน มีลักษณะคล้ายๆกับหัวมันฝรั่งหรือมันเทศ  ปลายหงอนหนาใหญ่เป็นสามแฉกผิวหงอนขรุขระ  โคนหงอนเล็กจึงทำให้หงอนล้มไปข้างใดข้างหนึ่งเรียกหงอนเบ้หรือหงอนบี้หรือหงอนพับ  หงอนเบ้จะมีขนาดหงอนที่เล็กกว่าหงอนจักรและหงอนดอกไม้  โบราณว่าไก่ชนตัวใดที่หลอนเบ้ไปด้านขวาตัวนั้นจะเก่ง
  • หงอนหิน  หรือเมล็ดถั่ว มีลักษณะแบนกลมเหมือนเมล็ดถั่วต่างๆ  หงอนที่ดีจะเป็นหงอนเล็กหน้าหงอนบางกลางหงอนสูงท้ายหงอนกอบ  หรือรัดกระหม่อม  ทอดยาวเลยตาออกไปถือว่าเป็นหงอนที่ดีและสวยงามที่สุด  ส่วนหงอนหินหรือหงอนถั่วประเภทอื่นๆ  เช่น  หงอนเงือก  ราบแบนติดหัวแบบนกเงือก  บางคนเรียกหงอนกระดาษ  หงอนปิ่นเป็นหงอนกลมปลายแหลมชี้ขึ้น  หงอนเปิด  เป็นหงอนแบบหงอนหินแต่ปลายหงอนงอขึ้นไม่กดกระหม่อม  หงอนแบบนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยม

      5.หงอนผสม  เป็นหงอนที่ไม่เข้ารูปแบบของหงอนทั้งสี่ประเภทที่กล่าวมาที่เป็นมาตรฐาน  จะเป็นไก่ชนที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสี่ประเภทนี้  ทำให้ออกมาไม่เหมือนใคร  เช่น  ออกเป็นหงอนดอกไม้มีจักรเป็นเหนียง  ออกเป็นหงอนหินปลายจักร  ออกเป็นหงอนจักรมีแฉกข้าง  หรือออกเป็นหงอนปิ่นมีจักร  จึงมีชื่อเรียกต่างๆเช่น  หงอนนาคราช  หงอนใบเล่  หงอนกระดุม

กลุ่มไก่ชน มั่งมี ฟาร์ม 🐔

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาไก่ชนกับเรา, คลิกเข้ากลุ่มเราได้เลย.