ไก่ถูกตีเป็นแผลแม็คโครแก้อย่างไรให้ไก่ปลอดภัย ลดความเจ็บปวด

ทีเด็ดเหล่ากอดีพ่อพันธุ์เก่งจ่ายลูกดีกับลูกพันธุ์ไก่พม่า ที่นี่เท่านั้น    ไก่ชนลงสนามโดนตีตรงไหนแล้วเป็นแผลแมคโครได้  ต้องบอกกันเลยว่าทุกจุดที่โดนตีนั้นสามารถเป็นแมคโครได้  ไม่ว่าจะโดนตีที่หลัง สันคอ ท้ายทอย ข้อหัว คอ ซอก ตัว หรือโดนหน้าตรงๆจนเลือดขึ้นหัวก็สามารถเป็นแมคโครได้       เราต้องรู้ว่าไก่ชนของเรานั้นโดนตีที่จุดไหนจนเป็นแมคโครจึงจะแก้ไขได้ถูกจุด  อย่างเช่นไก่โดนตีหลังจนเป็นแมคโคร  ไก่ที่โดนตีหลังก็จะรวมไปถึงซอกและตัวด้วย  การแก้ก็ให้ใช้น้ำเย็นที่แช่น้ำแข็งไว้แต่ควรเป็นคนละขันกับขันอาบน้ำที่เป็นน้ำธรรมดา  โดยนำผ้าลงไปแช่ในน้ำเย็นแป๊บหนึ่งแล้วนำขึ้นมาบีบน้ำออกแล้วนำมาวางไว้ที่หลัง หรือตามซอกตามตัว  พอความเย็นหมดลงก็นำไปแช่ใหม่แล้วนำกลับมาวางอีก  แต่แผลที่จะโดนน้ำแข็งได้โดยตรงนั้นควรจะเป็นแผลที่เหนือต้นคอขึ้นไป  แผลตามซอกตามตัวควรใช้ผ้าชุบน้ำเย็นถ้าโดนน้ำแข็งโดยตรงน้ำมันจะซึมเข้าในตัวจะทำให้ไก่เย็น   …