4 ข้อสำคัญ ของการทำ seo มีอะไรบ้าง และจุดไหนที่ต้องรู้มากๆ

ก่อนที่จะมีการทำ seo เกิดขึ้น ผู้ที่ รับทำ seo ก็ควรที่จะรู้ และทำความเข้าใจในความสำคัญก่อน ว่าการทำ seo หรือบทความต่างๆ มีข้อสำคัญอะไรบ้าง ถึงจะทำให้การทำ seo เป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จมากขึ้น โดยมี 4 ข้อดังนี้ 1.ใช้หลักพอเพียงในการทำ การทำ seo สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือ การใช้หลักพอเพียงในการทำ เพราะจะเป็นการควบคุมไม่ให้ผู้ทำนั้นหลงไปในทางที่ผิดหรือเป็นการควบคุมไม่ให้คิดถึงผลกำไรมากจนเกินไป 2.ต้องรู้ก่อนแล้วค่อยทำ…