ลักษณะไก่ป่าก๋อยที่ควรรู้ ที่ควรเข้าใจในจุดเด่นว่ามีอะไรบ้าง

ไก่ป่าก๋อย ตีคม แม่นหูตา เป็นลักษณะอย่างไร ต้องดู ใบหน้าของไก่ป่าก๋อย จะมีลักษณะเหมือนกับใบหน้าของนกยูง คือออกแหลมแบบเกลี้ยงเกลา รูปหน้าเด่นชัด สีแดงสด รูจมูกใหญ่จนสามารถสังเกตเห็นได้ ขอบตาของไก่ป่าก๋อย จะมีลักษณะของตาเป็นวงรี ดวงตาของไก่สายพันธุ์นี้จะมีขนาดเล็กกลม หากสังเกตให้ดี ดวงตาจะออกเหลืองหน่อยๆ เป็นธรรมชาติของสายพันธุ์นี้ โคนปากของไก่ป่าก๋อย จะมีลักษณะใหญ่ แต่ส่วนปลายจะแหลมเล็กงุ้มลงคล้ายปากนกแก้ว สามารถมองเห็นร่องน้ำที่ปากบนได้อย่างชัดเจนทั้งสองด้าน หงอนของไก่ป่าก๋อย จะมีสีแดงสด บาง หงอนตั้งตรงสวยงาม…