สายพันธุ์พ่อแม่แท้ เด็ดมากๆ การันตีกับไก่ป่าก๋อย เก่งสุดๆ

  • เลี้ยง ไก่ป่าก๋อย ทำการปรับปรุงคอก หรือโรงเรือน ให้มีความโปร่ง หรือโล่งมากขึ้น เพราะคอกและโรงเรือนที่อับทึบ มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดพื้นที่อับชื้นได้ง่าย พื้นที่อับชื้นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคชั้นดี ทำให้ติดไก่ได้ง่าย หรือแพร่กระจายได้ง่ายมากกว่าพื้นที่ที่มีความโปร่งโล่งนั่นเอง อย่างไรก็ตามพื้นที่ต้องมิดชิดไม่มีช่องให้ฝนสาด ซึ่งจะทำให้ไก่ป่วยได้ง่าย
  • กรณีเลี้ยงในลาน หรือพื้นที่เปิด ควรทำการตัดต้นไม้ หรือหญ้าในบริเวณรอบๆ ออกให้หมด เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีมากขึ้นและไม่เป็นแหล่งอาศัยของแมลงรบกวน เช่น ยุง ไร เห็บ หมัด
  • พ่นยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ ไม่ควรละเลย หากคิดจะเลี้ยงไก่ชน หรือไก่ป่าก๋อย ในระยะยาว
  • ไก่ป๋าก๋อย เล็ก (ลูกไก่) ควรทำการแยกเลี้ยงกับไก่ใหญ่จะดีที่สุด เพราะเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคนั้น ความเสียหายจะลดน้อยลง เรียกว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าการเลี้ยงรวมกัน

  • หากเป็นไปได้ควรแยกลูกไก่ชนเลี้ยงไว้บนกรง ที่ตั้งไว้บนที่สูง(หรือยกพื้นสูง) จะดีที่สุด เพราะสามารถที่จะควบคุมการเลี้ยง ให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดได้ อย่างไรก็ตามตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยมากพอ เช่น ไม่อยู่สูงเกินไป หรือ ไม่มิดชิดอับทึบเกินไป
  • ในช่วงตอนเย็นหน้าฝน มักจะมีอุณหภูมิที่เย็น ควรทำการติดตั้งไฟให้ความสว่างและความอบอุ่นภายในโรงเรือน ในเวลาที่ไก่นอน สามารถเปิดเพื่อให้ความอบอุ่นมากขึ้นภายในโรงเรือน
  • ใช้ยาละลายน้ำให้ไก่กิน ป้องกันอาการป่วยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝน คือการเลี้ยง ไก่ป่าก๋อย
กลุ่มไก่ชน มั่งมี ฟาร์ม 🐔

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาไก่ชนกับเรา, คลิกเข้ากลุ่มเราได้เลย.