มาแรงในตอนนี้ กับไก่ชนสายพันธุ์ดีการันตีแท้แน่นอน

  • จัดพื้นที่ในโรงเรือน หรือเล้าไก่ ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก และแสงแดดสามารถส่องถึงได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นแหล่งน้ำขัง ทั้งในโรงเรือนและบริเวณรอบๆ ควรกำจัดให้หมดด้วย เพราะนั่นคือแหล่งเพาะเชื้อโรคชั้นดี จำไว้ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นสำคัญต่อทุกสิ่งทุกอย่างของไก่ชน ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเพื่อการ ซื้อขายไก่ชน หรือการเลี้ยงเพื่อชนเองก็ตาม
  • อาหารที่เลี้ยงไก่ชน ควรคัดให้อยู่ในคุณภาพที่ดี ตรงตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมกับสายพันธุ์ของไก่ชนที่เลี้ยง นอกจากนั้นควรให้และเก็บอาหารตรงตามเวลา อาหารที่กินไม่หมด เก็บออก หมั่นทำความสะอาดภาชนะที่ใส่อาหารและน้ำสำหรับไก่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเสมอ
  • น้ำที่ให้ไก่ ต้องสะอาด หมั่นเปลี่ยนเสมอ อย่าปล่อยให้สกปรกหมักหมม จนทำให้เกิดเชื้อโรคขึ้น จะส่งผลโดยตรงต่อไก่ที่เลี้ยง ทำให้ไม่สมบูรณ์ ขายในตลาดซื้อขายไก่ชนได้ราคาไม่ดี หรือ ขายไม่ออกเลย
  • สำหรับไก่ที่ป่วย ควรแยกออกมาจากโรงเรือนโดยเร็ว และหาวิธีการกำจัดทำลายอย่างเหมาะสม ไม่ควรปล่อยไว้ เพราะโรคบางประเภท แพร่ได้ไวมาก อาจทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง

  • ซากไก่ที่ป่วยตาย อย่าทิ้งลงในแหล่งน้ำ เพราะอาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อแล้วแพร่กระจายภายหลังได้ให้ทำการฝังหรือเผา อย่าเอาไปขายหรือรับประทานอย่างเด็ดขาด(โรคบางชนิดสามารถแพร่มาสู่คนได้เช่นหวัดนก)
  • หมั่นทำความสะอาดโรงเรือนอยู่เสมอ หากมีไก่ชนป่วยตายแนะนำรีบขอคำปรึกษาจากสัตว์แพทย์โดยเร็ว เพื่อจำกัดความเสียหายให้ได้มากที่สุด
  • ควรวัคซีนไก่ป้องกันโรคร้ายแรงอยู่เสมอ
  • ศึกษาความรู้เพิ่มเติม และติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับโรคไก่ชนใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อการเตรียมตัวรับมือ ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ อาจจะเป็นการเลี้ยงเพื่อการ ซื้อขายไก่ชน  ก็ตาม
กลุ่มไก่ชน มั่งมี ฟาร์ม 🐔

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาไก่ชนกับเรา, คลิกเข้ากลุ่มเราได้เลย.