เทคนิคการป้องกันโรคไก่ชน สำหรับการขายได้ราคาดีมีอะไรบ้าง

มาแรงในตอนนี้ กับไก่ชนสายพันธุ์ดีการันตีแท้แน่นอน จัดพื้นที่ในโรงเรือน หรือเล้าไก่ ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก และแสงแดดสามารถส่องถึงได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นแหล่งน้ำขัง ทั้งในโรงเรือนและบริเวณรอบๆ ควรกำจัดให้หมดด้วย เพราะนั่นคือแหล่งเพาะเชื้อโรคชั้นดี จำไว้ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นสำคัญต่อทุกสิ่งทุกอย่างของไก่ชน ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเพื่อการ ซื้อขายไก่ชน หรือการเลี้ยงเพื่อชนเองก็ตาม อาหารที่เลี้ยงไก่ชน ควรคัดให้อยู่ในคุณภาพที่ดี ตรงตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมกับสายพันธุ์ของไก่ชนที่เลี้ยง นอกจากนั้นควรให้และเก็บอาหารตรงตามเวลา อาหารที่กินไม่หมด เก็บออก หมั่นทำความสะอาดภาชนะที่ใส่อาหารและน้ำสำหรับไก่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเสมอ น้ำที่ให้ไก่ ต้องสะอาด หมั่นเปลี่ยนเสมอ…